TỔNG GIÁM ĐỐC TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH QUỸ VĂN HÓA CÔNG TY

Tại buổi lễ, bà Cao Mai Anh – chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính đã công bố quyết định số 20/QĐ – OSP của Tổng giám đốc công ty. Theo đó, quyết định số 20/  QĐ – OSP bổ nhiệm Bổ nhiệm ông Đăng Hà Trung – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ Văn hóa – Công ty CP Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP, Ông Đặng Hà Trung có trách nhiệm quản lý quỹ Văn hóa và tổ chức hoạt động, Văn hóa – Văn nghệ, teambuilding. Ông Đặng Hà Trung có trách nhiệm báo cáo các hoạt động của Quỹ với Tổng giám đốc định kỳ hàng tháng.

Tổng Giám đốc Lê Quang Dũng trao quyết định chủ tịch quỹ Văn hóa cho ông Đặng Hà Trung

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo công ty, Tổng Giám đốc Lê Quang Dũng chúc mừng chủ tịch quỹ Văn hóa mới được bổ nhiệm và hi vọng trong thời gian tới, chủ tịch quỹ Văn hóa sẽ đưa các hoạt động văn hóa của công ty phát triển hơn để cán bộ nhân viên ngày càng đoàn kết, gắn bó, cống hiến để đưa Tổng công ty lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Cũng trong buổi lễ trao quyết định. Tổng Giám đốc đã trao quỹ Văn hóa tới các phòng ban. Sau đây là một số hình ảnh đại diện phòng ban phấn khởi khi nhận quỹ Văn hóa:

 

Đại diện phòng Kinh doanh Dự án nhận quỹ Văn Hóa
Đại diện phòng Tổ chức Hành chính nhận quỹ Văn hóa
Đại diện phòng Tài chính – Kế toán nhận quỹ Văn hóa
Đại diện phòng QA nhận quỹ Văn hóa
Đại diện phòng Sản phẩm nhận quỹ Văn hóa
Liên hệ với chúng tôi