Giải thưởng Sao Khuê 2014 cho Sản phẩm phần mềm của OSP GROUP

Ngày 27/4 Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2014 được diễn ra do Hiệp hội Phần mềm và  Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) tổ chức. 

Năm nay, hội đồng giám khảo trao 4 nhóm giải thưởng Sao khuê gồm: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam; Các giải pháp Chính phủ điện tử tiêu biểu; Các sản phẩm và giải pháp phần mềm mới của Việt Nam và Nhóm các dịch vụ Công nghệ thông tin cho 46 sản phẩm phần mềm và 24 dịch vụ công nghệ thông tin.

TGĐ Lê Quang Dũng lên nhận giải thưởng

Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và Nội dung số OSP vinh dự có Sản phẩm được nhận giải thưởng danh giá này, đó là “Phần mềm quản lý đánh giá, xếp hạng cán bộ nhân viên – iPHE” thuộc Nhóm Sản phẩm/ Giải pháp phần mềm mới Việt Nam. Đặc biệt, Hội đồng bình chọn toàn quốc cũng đã quyết định trao danh hiệu Phần mềm ưu việt và xếp hạng 4 sao cho sản phẩm nói trên của Công ty OSP. 

“Phần mềm quản lý đánh giá, xếp hạng cán bộ nhân viên – iPHE” là hệ thống giải pháp phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công nhân viên dựa trên các phương thức, tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn KPI do Tổ chức, Doanh nghiệp tự xây dựng. iPHE nhằm tin học hóa các quy trình đánh giá, các tiêu chuẩn xếp loại theo chuẩn đề ra. iPHE là hệ thống trợ giúp đánh giá nhân sự theo phương thức 360 độ bằng các chỉ số định lượng do hệ thống phần mềm iPHE tự động tính toán, đảm bảo tính công bằng, trung thực, định lượng nhất trong tất cả các phương pháp đánh giá và quản lý nhân sự hiện nay.

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA iPHE:
Ngoài bộ tiêu chí được nghiên cứu và tư vấn chuẩn theo đặc thù từng ngành dựa trên cơ sở phối hợp giữa OSP và đối tác, iPHE còn có các tính năng nổi trội khác bao gồm:

  • TÍNH MỞ RỘNG: Khả năng tùy biến, tích hợp các module cao. Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.
  • TÍNH BẢO MẬT: Đảm bảo tính khách quan và bảo mật đa lớp tuyệt đối, hệ thống phân quyền chi tiết đến từng trường dữ liệu.
  • TÍNH TIỆN DỤNG: Hệ thống dễ hiểu, dễ dùng. Truy cập được hệ thống mọi lúc, mọi nơi.
  • TÍNH LINH HOẠT, ỔN ĐỊNH: Hệ thống ổn định, xử lý nhanh.

Hệ thống gán quyền, hệ số xếp loại… được thực hiện một cách linh hoạt, tự động.

Liên hệ với chúng tôi