PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN IPHE   GIỚI THIỆU
   iPHE là hệ thống giải pháp phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công nhân viên dựa trên các phương thức, tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn KPI do Tổ chức, Doanh nghiệp tự xây dựng. iPHE nhằm tin học hóa các Quy trình đánh giá, Các tiêu chuẩn xếp loại theo chuẩn đề ra.
iPHE là hệ thống trợ giúp đánh giá nhân sự theo phương thức 360 độ bằng các chỉ số định lượng do hệ thống phần mềm iPHE tự động tính toán, đảm bảo tính công bằng, trung thực, định lượng nhất trong tất các phương pháp đánh giá và quản lý nhân sự hiện nay.

   OSP đã vinh dự nhận được giải thưởng sao Khuê cho phần mềm iPHE năm 2014 nhận được vinh dự phần mềm ưu việt và xếp hạng 4 sao cho sản phẩm nói trên.
   ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ
  Đối tượng được đánh giá là một nhân viên A nào đó. Xung quanh nhân viên A có nhiều người khác cùng tham gia việc đánh giá: sếp trực tiếp, sếp gián tiếp, đồng nghiệp trực tiếp, đồng nghiệp gián tiếp, cấp dưới trực tiếp, cấp dưới gián tiếp và cuối cùng là bản thân nhân viên tự đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ bao gồm bản tự đánh giá của nhân viên, bản đánh giá của sếp trực tiếp, đồng nghiệp, nhân viên dưới quyền…
Phương án tối ưu nhất chính là việc trùng khớp các điểm đánh giá giữa các đối tượng nói trên, mặc dù việc này được coi là rất khó xảy ra trên thực tế do bản thân con người đã là sự tổng hợp của nhiều mối quan hệ xã hội, và mối quan hệ đó được thể hiện theo nhiều cách ở dưới nhiều góc độ khác nhau. Việc phân tích so sánh các kết quả đánh giá nhân viên cho phép chúng ta “tạo dựng” một cách khách quan chân dung cá nhân mà chúng ta đánh giá.
Tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí trong công tác đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên; xây dựng được hệ thống lưu trữ kết quả đánh giá; thuận tiện cho công tác kiểm tra, thống kê chung toàn ngành.
iPHE- Giúp Tổ chức phục vụ từ cấp điều hành cao nhất đến tận cán bộ công nhân viên một cách công bằng.

 
   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG iPHE

   Các Tổ chức, Doanh nghiệp thường đánh giá bản thân nhân viên cũng như các kỹ năng làm việc của nhân viên theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là các vấn đề liên quan đến khả năng làm việc theo nhóm, tính làm việc độc lập, sáng tạo…Dĩ nhiên, các khái niệm này cũng được mỗi người hiểu theo một cách. Để có được một điểm số tương đối chính xác, ta cần phải xác định được những tiêu chuẩn nào là cần thiết và những phẩm chất nào là quan trọng có thể phản ánh được các hành vi của nhân viên.
   Điều quan trọng là cần phải xác định được các tiêu chuẩn đánh giá một cách rõ ràng cho tất cả mọi người, nếu không thì việc đánh giá sẽ trở nên khó khăn và thiếu khách quan. 
iPHE giúp mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp tự thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá linh hoạt theo đúng tình hình và đặc thù hoạt động của Tổ chức, Doanh nghiệp đó


   THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
   Tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể của từng công ty mà thang điểm đánh giá có thể được điều chỉnh cho hợp lý. Không có một hạn chế nào trong việc sử dụng thang điểm này. Có nơi áp dụng thang bảng 1-100, có nơi lại sử dụng thanh bảng 1-5. Theo quan điểm của các nhà tâm lý học thì thang bảng 1-100 thường gây cản trở lớn cho việc lựa chọn điểm đánh giá. Có một số nơi sử dụng thang bảng 1-4 để tránh việc đánh giá chung chung: ở đây nhân viên đánh giá chỉ có thể chọn “+” hoặc “-“.
iPHE – giúp thiết lập chi tiết thang điểm và linh hoạt thay đổi thang điểm theo từng thời điểm, từng mô hình, từng tính chất công việc khác nhau.


   TỔNG HỢP KẾT QUẢ
   Sau khi các tiêu chuẩn đánh giá được chuẩn hóa và cho điểm theo đúng khung tiêu chuẩn, iPHE sẽ giúp Tổ chức, Doanh nghiệp tổng hợp lại các tiêu chuẩn điểm đánh giá, chấm điểm chính xác dựa trên kết quả chấm và đưa ra xếp loại phù hợp với kết quả đạt được.
   Từ kết quả, Hệ thống cho phép xếp loại đánh giá theo tháng / năm nhằm phù hợp với cấp độ xếp loại.
   Kết quả được tập hợp phục vụ việc bình bầu, khen thưởng, kỷ luật hoặc buộc thôi việc. Ngoài ra kết quả còn phục vụ công tác đào tạo nhân sự và trả lương phù hợp.


   TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA iPHE
   Ngoài bộ tiêu chí được nghiên cứu và tư vấn chuẩn theo đặc thù từng ngành dựa trên cơ sở phối hợp giữa OSP và đối tác, iPHE còn có các tính năng nổi trội khác bao gồm:
 
TÍNH MỞ RỘNG : Khả năng tùy biến, tích hợp các module cao. Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.
TÍNH BẢO MẬT : Đảm bảo tính khách quan và bảo mật đa lớp tuyệt đối, hệ thống phân quyền chi tiết đến từng trường dữ liệu.
TÍNH TIỆN DỤNG : Hệ thống dễ hiểu, dễ dùng. Truy cập được hệ thống mọi lúc, mọi nơi.
TÍNH LINH HOẠT, ỔN ĐỊNH : Hệ thống ổn định, xử lý nhanh.
Hệ thống gán quyền, hệ số xếp loại… được thực hiện một cách linh hoạt, tự động.

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION