GIẢI PHÁP PHẦN MỀM


OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm

NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH UMI

UMI giúp doanh nghiệp xây dựng cộng đồng, môi trường làm việc với văn hóa ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra đột phá cho doanh nghiệp nhờ số hóa công việc, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG VÀ DỮ LIỆU NGĂN CHẶN UCHI

Phần mềm Quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI là phần mềm được xây dựng và phát triển dựa trên nhu cầu quản lý và thực hiện công việc trong lĩnh vực công chứng.

ECOCRM GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ SALE & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN

EcoCRM - Giải pháp quản trị Sales & Chăm sóc khách hàng toàn diện, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình kinh doanh, quản lý data khách hàng, tạo động lực số hóa doanh nghiệp và thúc đẩy doanh thu.

PHẦN MỀM HỘ TỊCH

Phần mềm quản lý hộ tịch được nghiên cứu và phát triển với mục đích hỗ trợ cho công tác quản lý của cán bộ hộ tịch giữa các cấp và hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý về vấn đề hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

PHẦN MỀM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MELEARNING

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của việc ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực, thì việc giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số như hiện nay là nhu cầu rất thiết thực và cấp thiết đối với các cơ quan, đơn vị, bộ phận tuyển dụng và đào tạo.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN IPHE

iPHE là phần mềm đánh giá, xếp hạng cán bộ công nhân viên dựa trên các phương thức, tiêu trí đã được định sẵn theo nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn KPI do Tổ chức, Doanh nghiệp tự xây dựng

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION