Ông Lê Quang Dũng

Chức vụ: Tổng Giám Đốc     

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

 

Ông Đặng Hà Trung

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

kiêm Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Online

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Bà Phùng Thị Mai Anh

Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính

kiêm Kế Toán Trưởng

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

 

Ông Trần Mai Vũ 

 Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Công nghệ thông tin

 

Ông Đặng Trường Thăng 

 Chức vụ: Giám Đốc Trung Tâm Kỹ Thuật 

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Ông Phạm Ngọc Tú

 Chức vụ: Giám đốc Kinh Doanh Dự án

Trình độ học vấn: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông

 

100 x 200

Ông Nguyễn Thế Lực

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giải pháp OS

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Bà Lê Thị Khuyên

Chức vụ: Trưởng phòng QA

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Ông Phạm Huy Viết

Chức vụ: Trưởng phòng sản phẩm

 Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế đối ngoại

 

200

Ông Trần Trọng Nghĩa

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 Trình độ học vấn: Cử nhân Quân sự

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION