Ông Lê Quang Dũng

Chức vụ: Tổng Giám Đốc     

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

 

Ông Đặng Hà Trung

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

kiêm Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Online

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Bà Phùng Thị Mai Anh

Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính

kiêm Kế Toán Trưởng

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

 

Ông Trần Mai Vũ 

 Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Công nghệ thông tin

 

Ông Đặng Trường Thăng 

 Chức vụ: Giám Đốc Trung Tâm Kỹ Thuật 

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

100 x 200

Ông Nguyễn Thế Lực

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giải pháp OS

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

Ông Lê Đức Trọng

Chức vụ: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển

 Trình độ học vấn: Tiến sỹ Công nghệ thông tin

Ông Trần Hải Long

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm OSP AdFilex

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Ông Hoàng Đình Quang

 Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm OSP AdFilex

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Bà Trần Thị Thuý Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng QA

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Nghĩa Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng sản phẩm

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Trần Mạnh Hà

Chức vụ: Trưởng phòng Dịch vụ Tiện ích

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Bà Trần Thanh Thanh Huyền

Chức vụ: Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính

 Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Nhân lực

Ông Vũ Anh

Chức vụ: Trưởng phòng Khoa học Dữ liệu

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Vương Hoài Thu

Chức vụ: Phó phòng Khoa học Dữ liệu

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION